Kullanıcılarının Kişisel Verilerine Dair Hükümler

a. Bilgilendirme: 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz E-Mağazan tarafından elde edilmiş/edilecek ya da E-Mağazan ile paylaştığınız/paylaşacağınız ait her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde E-Mağazan tarafından işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına gelmektedir.
b. Kişisel Bilgilerin Korunması: E-Mağazan, Lisans Kullanıcısı ve müşterileri tarafından uygulamaya girilen kişisel kayıt ve bilgilerin kaybolma, çalınma, kötüye kullanma, yetkisiz erişim, ifşa, değiştirme ve yok edilmesine karşı koruma sağlanması açısından yönetimsel, teknik ve fiziksel tedbirler dahil olmak üzere standart uygulamalar doğrultusunda makul önlemler almakla yükümlüdür. E-Mağazan söz konusu makul önlemler almasına rağmen Uygulamaya yapılan izinsiz girişlerden herhangi bir şekilde sorumlu olmayacağını ve müşterilerin böyle bir izinsiz giriş durumunda E-Mağazan’dan hiçbir nam altında tazminat, ödeme veya sair hak talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c. Kişisel Bilgilerin Doğruluğu ve Saklanması: E-Mağazan,  müşterilerinin uygulamaya girilen kişisel kayıt ve bilgilerin doğru, tam ve güncel bir şekilde tutulmasını kolaylaştırmaktadır. Kanunen daha uzun bir saklama süresine gerek görülmediği veya izin verilmediği müddetçe, E-Mağazan, kişisel ve iletişim bilgileri dahil olmak üzere  müşterilerine ait tüm kişisel bilgileri, E-Mağazan üyeliği ve işbu sözleşme çerçevesinde öngörülen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre boyunca saklayacaktır.
d. Müşteri, E-Mağazan’a ilettiği her türlü kişisel verilerinin iş bu sözleşmedeki amaç ve nedenlerle toplanmasına Kişisel Verilerin Toplanması Hakkında Kanun’da tanımlanan kapsamda işlenmesine, muhafaza edilmesine sözleşmede belirtilen kişi ve kurumlara aktarılmasına muvafakat ettiğini özgür iradesiyle kabul, beyan ve taahhüt ettiğini bildirir.
Çerezlerin Kullanımı

E-Mağazan web sitesi erişiminizi kolaylaştırmak ve kişiselleştirmek amacıyla web tarayıcınızın “çerez” (cookie) sistemini kullanır. Çerezler web sitesi sunucusu tarafından bilgisayarınıza kaydedilen metin dosyalarıdır. Çerezler bir programı çalıştırmak ya da bilgisayarınıza virüs bulaştırmak gibi amaçlarla kullanılamaz. Her çerez sadece bir kullanıcıya atanmıştır ve sadece atayan sunucu tarafından okunabilir.

Çerez kullanımının özel faydalarından biri web site ziyaretlerinizde size zaman kazandırmasıdır. Söz gelimi; E-Mağazan web sitesine ve/veya servislerine üye olduğunuzda siteyi ya da servislerle ilgili sayfaya bir sonraki ziyaretinizde otomatik olarak giriş yapmanızı sağlamak amacıyla sisteminize kaydedilen çerezlerden yararlanılır. Bu şekilde bazı bilgilerinizi tekrar girmenize gerek kalmaz. Siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde E-Mağazan üzerinde özelleştirdiğiniz kullanım alanlarından faydalanabilirsiniz.

Çerezleri kullanma ya da kullanmama tercihi tamamen size aittir. Web tarayıcıları genellikle varsayılan olarak çerezleri otomatik kabul edecek şekilde programlanmıştır. Eğer çerezleri pasif hale getirmek istiyorsanız bu işlemi web tarayıcınızın ilgili ayarlarını özelleştirerek gerçekleştirebilirsiniz. Çerezleri kullanmama tercihi yaparsanız, E-Mağazan tarafından sunulan interaktif servislerden tam olarak faydalanamayabilirsiniz.

Sözleşmenin Gerektiğinde Değiştirilmesi

E-Mağazan müşteri veya şirket bildirimleri doğrultusunda Gizlilik İlkeleri bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri yapabilir. E-Mağazan Gizlilik İlkeleri bölümünü belirli aralıklarla okumanızı tavsiye eder. Böylece Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği konusundaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

E-Mağazan Gizlilik İlkeleri ile ilgili görüş ve önerilerinize açıktır. Eğer E-Mağazan web sitesinin belirtilen Gizlilik İlkelerini uygulamadığını düşünüyorsanız lütfen info@e-magazan.com adresinden bize ulaşınız. Sorunları saptamak ve çözüm yolları üretmek E-Mağazan yönetiminin görevidir.